ĐIỂM HỌC KỲ II 2017-2018

ĐIỂM HỌC KỲ I 2017-2018

3 CÔNG KHAI

ĐỒNG HỒ

HỌC TẬP LÀM THEO LỜI BÁC

anhbh

LÀM THEO LỜI BÁC

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Menu chức năng

  Gốc > Đề thi > (15 thư mục)


  Toán học (14 bài)
  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Toan 9_N...

  Ngày gửi: 2012-01-16 09:19:59

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Toan 8_N...

  Ngày gửi: 2012-01-16 09:19:05

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Toan 7_N...

  Ngày gửi: 2012-01-16 08:58:23

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Toan 6_N...

  Ngày gửi: 2012-01-16 08:57:18


  Vật lý (6 bài)
  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Vat Ly 9...

  Ngày gửi: 2012-01-16 08:40:04

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Vat Ly 8...

  Ngày gửi: 2012-01-09 08:19:47

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Vat Ly 7...

  Ngày gửi: 2012-01-09 08:19:01

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Vat Ly 6...

  Ngày gửi: 2012-01-09 08:18:19


  Hóa học (3 bài)
  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Hoa 9_NQPhu

  Ngày gửi: 2012-01-16 08:37:00

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Hoa 8_NQPhu

  Ngày gửi: 2012-01-09 08:07:23

  Word-logo-small

  Khao sat chat luong dau nam m...

  Ngày gửi: 2011-11-15 10:06:32


  Sinh học (4 bài)
  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Sinh 9_N...

  Ngày gửi: 2012-01-16 08:48:35

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Sinh 8_N...

  Ngày gửi: 2012-01-09 08:10:49

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Sinh 7_N...

  Ngày gửi: 2012-01-09 08:10:07

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Sinh 6_N...

  Ngày gửi: 2012-01-09 08:09:09


  Lịch sử (4 bài)
  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Su 9_NQPhu

  Ngày gửi: 2012-01-09 08:15:00

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Su 8_NQPhu

  Ngày gửi: 2012-01-09 08:14:21

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Su 7_NQPhu

  Ngày gửi: 2012-01-09 08:13:41

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Su 6_NQPhu

  Ngày gửi: 2012-01-09 08:13:00


  Địa lý (4 bài)
  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Dia 9_NQPhu

  Ngày gửi: 2012-01-09 08:01:33

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Dia 8_NQPhu

  Ngày gửi: 2012-01-09 08:00:51

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Dia 7_NQPhu

  Ngày gửi: 2012-01-09 08:00:12

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Dia 6_NQPhu

  Ngày gửi: 2012-01-09 07:59:25


  Ngữ văn (4 bài)
  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Ngu Van ...

  Ngày gửi: 2012-01-16 09:28:37

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Ngu Van ...

  Ngày gửi: 2012-01-16 09:27:16

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Ngu Van ...

  Ngày gửi: 2012-01-16 09:25:42

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Ngu Van ...

  Ngày gửi: 2012-01-16 09:24:24


  GDCD - GDNGLL (4 bài)
  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_GDCD 9_N...

  Ngày gửi: 2012-01-09 08:05:31

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_GDCD 8_N...

  Ngày gửi: 2012-01-09 08:04:40

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_GDCD 7_N...

  Ngày gửi: 2012-01-09 08:03:37

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_GDCD 6_N...

  Ngày gửi: 2012-01-09 08:02:52


  Âm nhạc (3 bài)
  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Am Nhac ...

  Ngày gửi: 2012-01-09 07:48:53

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Am Nhac ...

  Ngày gửi: 2012-01-09 07:45:54

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Am Nhac ...

  Ngày gửi: 2012-01-09 07:44:12


  Mỹ thuật (4 bài)
  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_My Thuat...

  Ngày gửi: 2012-01-09 09:41:54

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_My Thuat...

  Ngày gửi: 2012-01-09 08:41:58

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_My Thuat...

  Ngày gửi: 2012-01-09 08:40:44

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_My Thuat...

  Ngày gửi: 2012-01-09 08:28:18


  Thể dục (0 bài)

  Công nghệ (4 bài)
  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Cong Ngh...

  Ngày gửi: 2012-01-09 07:54:42

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Cong Ngh...

  Ngày gửi: 2012-01-09 07:54:06

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Cong Ngh...

  Ngày gửi: 2012-01-09 07:53:26

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Cong Ngh...

  Ngày gửi: 2012-01-09 07:52:41


  Tin học (1 bài)
  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Tin 6_NQPhu

  Ngày gửi: 2012-01-09 09:52:30


  Ngoại ngữ (9 bài)
  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Anh Van ...

  Ngày gửi: 2012-01-16 07:50:27

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Anh Van ...

  Ngày gửi: 2012-01-16 07:47:50

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Anh Van ...

  Ngày gửi: 2012-01-09 09:59:23

  Word-logo-small

  De thi HKI_2011-2012_Anh Van ...

  Ngày gửi: 2012-01-09 09:58:25


  Nhúng mã HTML