ĐIỂM HỌC KỲ II 2017-2018

ĐIỂM HỌC KỲ I 2017-2018

3 CÔNG KHAI

ĐỒNG HỒ

HỌC TẬP LÀM THEO LỜI BÁC

anhbh

LÀM THEO LỜI BÁC

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Menu chức năng

  MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN NH 2011 - 2012(Chỉnh sửa được)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Chuyên môn trường THCS Nguyễn Quốc Phú
  Người gửi: Phan Thành Tâm
  Ngày gửi: 08h:29' 23-05-2012
  Dung lượng: 35.5 KB
  Số lượt tải: 249
  Số lượt thích: 0 người
  Đơn vị cấp trên: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Đơn vị đề nghị: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Tân Vĩnh Hiệp, ngày... tháng 05 năm 2012

  BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
  Đề nghị công nhận Danh hiệu:............. (Khen thưởng:.............)

  I – SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
  - Họ và tên: Bí danh: (Nếu có) Giới tính:
  - Ngày, tháng, năm sinh:
  - Quê quán:
  - Địa chỉ thường trú:
  - Đơn vị công tác:
  - Chức vụ hiện nay:
  - Số năm công tác trong ngành:
  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
  - Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ:

  II - THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
  1 – Về tư tưởng, phẩm chất, đạo đức:


  2 – Về nhiệm vụ chuyên môn: (Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao. Cụ thể đối với công tác quản lý, công tác giảng dạy, công tác của các bộ phận chức năng...)

  3 – Về các công tác khác ( Công tác Đảng, Đoàn thể, phong trào....)

  III – CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC: *

  Năm học
  Danh hiệu thi đua (Hình thức khen thưởng)
  QĐ số: ./Cấp thẩm quyền cấp
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Trên đây là những thành tích của bản thân tôi đã đạt được trong năm học qua; kính báo cáo và đề nghị công nhận danh hiệu thi đua tặng thưởng.

  Xác nhận của Tổ (Khoa) trưởng Người khai

  (ký tên và ghi rõ Họ và tên) (ký tên và ghi rõ Họ và tên)  Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
   
  Gửi ý kiến

  Nhúng mã HTML