ĐIỂM HỌC KỲ II 2017-2018

ĐIỂM HỌC KỲ I 2017-2018

3 CÔNG KHAI

ĐỒNG HỒ

HỌC TẬP LÀM THEO LỜI BÁC

anhbh

LÀM THEO LỜI BÁC

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Menu chức năng

  Unit 12. A vacation abroad

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Cô Nguyễn Ngọc Hạnh
  Người gửi: Phan Thành Tâm
  Ngày gửi: 14h:36' 02-04-2014
  Dung lượng: 3.5 MB
  Số lượt tải: 156
  Số lượt thích: 1 người (Trung Quan)
  WELCOME TO CLASS 8A1

  Nguyen Quoc Phu Secondary school
  Teacher: Nguyen Ngoc Hanh
  1
  7
  2
  5
  3
  8
  4
  6
  GAME: TRÚC XANH
  Where is it?
  What’s its capital?
  Do you want to visit Thailand?
  What’s the weather like ?
  Snowy
  Cold
  Rainy
  Stormy
  Windy
  Cloudy
  cool
  dry
  Humid
  Sunny
  hot
  Wet
  Have you ever listened to the weather forecast on TV or the radio?
  Saturday, March 15th , 2014
  Unit 12: A vacation abroad
  Listen
  Degree
  Centigrade
  3 0 C
  Minus (pre):
  *New words:
  Degree centigrade:
  Temperature:
  Saturday, March 15th , 2014
  UNIT 12: A VACATION ABROAD
  LISTEN
  Saturday, March 15th , 2014
  UNIT 12:A VACATION ABROAD
  LISTEN
  Minus :
  A temperature :
  Degree centigrade:
  Độ C, độ bách phân
  Số âm, dấu trừ
  Nhiệt độ
  Matching
  Listen to the weather reports. Then fill in the blanks in the table with the information you hear. The words in the boxes may help you
  Weather
  cloudy cold cool dry fine humid
  rainy snowy sunny warm wet windy
  Temperature
  Low:minus five degrees (Centigrade) (- 5 0C),
  Zero degree (0 0C ), three degrees (3 0C), etc.
  High: twenty – two degrees (Centigrade) ( 22 0C),
  thirty degrees (30 0C), thirty- two degrees(320C),etc.
  Weather
  cloudy cold cool dry fine humid
  rainy snowy sunny warm wet windy
  Weather
  Cloudy cold cool dry fine humid
  Rainy snowy sunny warm wet windy
  dry ; .. windy
  humid ..;.
  …..dry
  ..20 ..
  …(- 3 )...
  ... 22 ..
  …7 …
  …24 ….
  … 32…
  …8 …
  ..16 ..
  ..windy..; cloudy..
  ..cool..;..dry ..
  Sydney
  200C -260 C
  A: What’s the weather like in Sydney today?
  B: It will be dry and windy
  A: How about the temperature?
  B: The low will be 20 degrees and the high will be 26 degrees
  A
  B
  … dry ; .. windy
  humid ..;.
  …..dry
  ..20 ..
  …(- 3 )...
  ... 22 ..
  ….7 …
  …24 ….
  … 32…
  …8 …
  ..16 ..
  ..Windy..; cloudy..
  ..cool..;..dry ..
  Lucky Numbers!
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  Paris/ cool/ dry( 100C- 160C)
  What’s the weather like in
  Paris today?
  - It will be cool and dry
  How about the temperature?
  The low will be 100C and the
  high will be 160C
  New York / windy/ cloudy (80C- 150C)
  What’s the weather like in New York today?
  - It will be windy and cloudy
  How about the temperature?
  - The low will be 80C and the high will be 150C
  Bangkok / warm/ dry (240C- 320C)
  What’s the weather like in Bangkok today?
  - It will be warm and dry
  How about the temperature?
  - The low will be 240C and the high will be 320C
  Lucky number
  4
  London / humid/ cold (-3) 0C- 70C)
  What’s the weather like in London today?
  - It will be humid and cold
  How about the temperature?
  - The low will be -30C and the high will be 70C
  6
  Lucky number
  Tokyo / dry/ windy (150C- 220C)
  What’s the weather like in Tokyo today?
  - It will be dry and windy
  How about the temperature?
  The low will be 150C and the
  high will be 220C
  Sydney- dry/ windy- 200C- 260C
  What’s the weather like in Sydney today?
  It will be dry and windy
  How about the temperature?
  The low will be 200C and the high will be 260C
  SA PA
  60C – 110 C
  DA LAT
  150C – 220 C
  Ho Chi Minh City
  220C – 330 C
  * Complete the sentences
  Ex: In Sydney / it / dry / windy/ . The low / 20 degrees / the high / 26 degrees
  →In Sydney it will be dry and windy. The low will be 20 degrees and the high will be 26 degrees
  1/ In Tokyo / it / dry / windy. The low/ 15 degrees / the high/ 22 degrees
  2/ In London/ it / humid / cold. The low / -3 degrees / 7 degrees
  1/In Tokyo, it will be dry and windy. The low will be 15 degrees and the high will be 22 degrees
  2/In London, it will be humid and cold. The low will be -3 degrees and the high will be 7 degrees
  Complete the sentences
  - Learn by heart new words.
  - Do exercise 3 in work book.
  - Prepare lesson 4 READ( page 115)

  HOME WORK
   
  Gửi ý kiến

  Nhúng mã HTML