ĐIỂM HỌC KỲ II 2017-2018

ĐIỂM HỌC KỲ I 2017-2018

3 CÔNG KHAI

ĐỒNG HỒ

HỌC TẬP LÀM THEO LỜI BÁC

anhbh

LÀM THEO LỜI BÁC

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Menu chức năng

  Unit 9. At home and away

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Cô Võ Thị Luận
  Người gửi: Phan Thành Tâm
  Ngày gửi: 14h:34' 02-04-2014
  Dung lượng: 3.9 MB
  Số lượt tải: 93
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to our class
  1
  2
  3
  4
  6
  5


  Unit 9
  AT HOME AND AWAY
  A1
  A – A holiday in Nha Trang
  Friday, January 03rd , 2014
  1- LISTEN. THEN PRACTICE WITH A PARTNER
  Liz is talking to Ba about her recent vacation in Nha Trang
  Nha Trang
  Cham Temples
  VOCABULARY
  1. recent (adj):
  2. wonderful (adj):
  3. friendly (adj):
  4. aquarium (n):
  5. gift (n)= present
  6. tired (adj):
  gần đây
  tuyệt vời
  thân thiện, thân mật
  hồ cá, bể cá
  quà tặng
  mệt, mệt mỏi
  Click here
  GRAMMAR
  1) Simple past tense of TO BE (Thì Quá khứ đơn với động từ TO BE)
  S + were + ….
  S + weren’t + ….
  Was/Were + S + ….?
  Wh + were/was + S +…?
  S + wasn’t + ….
  - It was wonderful.
  The people were very
  friendly
  - It wasn’t very bad.
  most things weren’t
  cheap.
  How was your vacation
  in Nha Trang?
  Were you tired after
  the trip?
  S + was + ….
  2) Simple past tense of ordinary verbs
  * Adverbs of time : yesterday , last , ago
  Did + S + V (bare-inf.) ?
  S + didn’t +V (bare-inf.)
  - Liz looked at fish.
  You didn’t understand me
  What did you
  think of Nha Trang?
  S + V 2/ed
  Wh + did + S + V (bare-inf.)?
  Did you buy any
  souvenirs?
  VERB (past tense)
  a. Regular verbs (ĐT có quy tắc)
  + ed vào động từ nguyên mẫu
  Ex:
  visit
  visited
  work
  worked
  watch
  watched
  * Đặc biệt :
  like
  liked
  race
  raced
  trade
  traded
  + nếu động từ tận cùng là một phụ âm+y, đổi y thành i
  rồi thêm ed:
  + nếu động từ tận cùng là –e, chỉ cần thêm d
  dry
  dried
  study
  studied
  stay
  stayed
  enjoy
  enjoyed
  nhưng:
  R E M E M B E R
  + nếu là động từ có một vần tận cùng là một nguyên âm
  đơn + phụ âm, gấp đôi phụ âm +ed
  shop
  shopped
  plan
  planned
  + nếu là động từ có hai vần trở lên tận cùng là một nguyên âm đơn + phụ âm, và có dấu nhấn ở trên vần cuối cùng thì gấp đôi phụ âm +ed. Không thêm phụ âm cuối cùng nếu dấu nhấn ở các vần khác
  occur
  occurred
  prefer
  preferred
  enter
  entered
  nhưng:
  + không gấp đôi những phụ âm cuối cùng như x, w, và y
  swow
  snowed
  fix
  fixed
  stay
  stayed
  R E M E M B E R
  b. Irregular verbs (ĐT bất quy tắc)
  be
  was / were
  eat
  ate
  have
  had
  give
  gave
  go
  went
  see
  saw
  send
  sent
  take
  took
  teach
  taught
  think
  thought
  R E M E M B E R
  Ba: Hi, Liz. Welcome back.
  Liz: Hello, Ba. How are you?
  Ba: Fine, thanks. How was your vacation in Nha Trang?
  Liz: It was wonderful. I had a lot of fun.
  Ba: What did you think of Nha Trang?
  Liz: Oh, it’s beautiful. The people were very friendly. The
  food was delicious, but most things weren’t cheap.
  They were quite expensive
  Ba: What places did you visit? Liz: My parents took me to see Cham Temples and Tri
  Nguyen Aquarium.
  Ba: Did you buy any souvenirs in Nha Trang?
  Liz: Yes, I did. I bought a lot of different gifts for my
  friends in America.
  Ba: Were you tired after the trip? Liz: No, I wasn’t. I had a great time.
  LISTEN
  …. Liz bought souvenirs
  …. Liz visited Tri Nguyen Aquarium.
  …. Liz returned to Ha Noi
  …. Liz went to Nha Trang
  …. Liz talked to Ba about her vacation
  1
  2
  3
  4
  5
  Now answers. Number the sentences.
  AT HOME AND AWAY
  LUCKY NUMBERS
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Were the people in Nha Trang very friendly ?
  => Yes, they were.
  Was the food bad or delicious ?
  =>The food was delicious.
  Who took Liz to see Cham Temples ?
  => Her parents took her to see Cham Temples.
  What did Liz buy for her friends in America ?
  => She bought a lot of different gifts for her friends in America.
  Lucky number
  lucky number
  Learnt by heart new words and Past simple tense.
  HOMEWORK
  Prepare A2
  THANK YOU FOR ATTENTION!
  The end
  GOOD BYE!
  HAPPY NEW YEAR
   
  Gửi ý kiến

  Nhúng mã HTML