ĐIỂM HỌC KỲ II 2017-2018

ĐIỂM HỌC KỲ I 2017-2018

3 CÔNG KHAI

ĐỒNG HỒ

HỌC TẬP LÀM THEO LỜI BÁC

anhbh

LÀM THEO LỜI BÁC

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Menu chức năng

  No_photof
  Họ và tên Pháp luật
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/tienntmnqp
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Quốc Phú
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Tiên
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/webnhapdiem
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Quốc Phú
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nhập điểm
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/trangwebnhapdiem
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Quốc Phú
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Tiên
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/nguyenthimytiennqp
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Quốc Phú
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Tiên
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/tiennqp1991
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Quốc Phú
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Tiên
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Quốc Phú
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Tiên
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/mytiennqp
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Quốc Phú
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Huỳnh Ngọc Thanh Vy
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Quốc Phú
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Điểm số 300 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Tiên
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/TOMATO191291
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Quốc Phú
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 23459 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Thị Ngọc Phượng
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Quốc Phú
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 2290 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hồ Trương Hoài Thương
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/thuongnqp
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Quốc Phú
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 85 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phan Thành Tâm
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Quốc Phú
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Điểm số 33378 (xem chi tiết)

  1079669.jpg";i:1;N;i:2;N;}i:1;a:1:{i:0;s:0:"";}}-photo
  Họ và tên Trần Ngọc Thủy
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Quốc Phú
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 61 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phan Ttrang
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/Truongnqp
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Quốc Phú
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 1692 (xem chi tiết)

  1079568.jpg";i:1;N;i:2;N;}i:1;a:1:{i:0;s:0:"";}}-photo
  Họ và tên Phạm Thị Ngọc Phượng
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/tanuyen02
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Quốc Phú
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 84 (xem chi tiết)

  Nhúng mã HTML